Trong 3 người bạn chơi thân với nhau, có phải luôn có một đứa sẽ cảm thấy lạc lõng?

  1. Phong cách sống

Mình có 2 đứa bạn thân nhưng vì 2 đứa kia ở gần nhau nên 2 đứa thường đi chung với nhau nhiều hơn mình. Đôi khi mình cảm thấy tụi nó cũng hiểu nhau đang nghĩ gì nữa nên mình thấy có hơi lạc lõng và cô đơn. Mọi người có như vậy bao giờ chưa và giờ thì còn chơi thân với nhau không?
Từ khóa: 

phong cách sống

Cá nhân mình thấy đa số các cặp bạn thân chơi 3 người với nhau sẽ luôn có 1 người bị cảm thấy lạc lõng, đôi khi cảm thấy không hợp với 2 người còn lại.

Bạn thử nói chuyện thẳng thắn với 2 người bạn còn lại của mình nhé. Nói thật những cảm xúc của bạn để họ hiểu bạn hơn và chia sẻ nhiều hơn với bạn nè! Chứ nếu giữ cảm nghĩ về sự lạc lõng, cơ đơn trong các cuộc hẹn 3 người thân, bạn sẽ thấy mọi cuộc gặp luôn nhàm chán và lâu dần bạn sẽ không hứng thú và thích chơi với 2 ng còn lại nữa.

Nếu được thì kiếm thêm 1 người bạn thân nữa gia nhập hội bạn. Như vậy là nhóm bạn sẽ có 4 người lận đó, biết đâu bạn sẽ không cảm thấy lạc lõng cô đơn giữa đám bạn nữa nè! =)))) 

Trả lời

Cá nhân mình thấy đa số các cặp bạn thân chơi 3 người với nhau sẽ luôn có 1 người bị cảm thấy lạc lõng, đôi khi cảm thấy không hợp với 2 người còn lại.

Bạn thử nói chuyện thẳng thắn với 2 người bạn còn lại của mình nhé. Nói thật những cảm xúc của bạn để họ hiểu bạn hơn và chia sẻ nhiều hơn với bạn nè! Chứ nếu giữ cảm nghĩ về sự lạc lõng, cơ đơn trong các cuộc hẹn 3 người thân, bạn sẽ thấy mọi cuộc gặp luôn nhàm chán và lâu dần bạn sẽ không hứng thú và thích chơi với 2 ng còn lại nữa.

Nếu được thì kiếm thêm 1 người bạn thân nữa gia nhập hội bạn. Như vậy là nhóm bạn sẽ có 4 người lận đó, biết đâu bạn sẽ không cảm thấy lạc lõng cô đơn giữa đám bạn nữa nè! =))))