Trong cuộc sống, điều gì có ý nghĩa nhất đối với bạn?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Tìm được 1 công việc và môi trường làm việc như ý.

Trả lời

Tìm được 1 công việc và môi trường làm việc như ý.

Ý nghĩa nhất là làm cho mọi người xung quanh hạnh phúc , mọi người xung quanh hạnh phúc tự khắc bản thân sẽ hạnh phúc và có ý nghĩa

Bản thân mình

Cuộc sống này có ý nghĩa à nhưng mik vẫn chưa cảm nhận được điều đó

Ý nghĩa nhất vẫn là mình đã làm được gì và đạt được gì

đam mê

Thời gian