Trong số các hành tinh trong nhóm hành tinh đất đá, hành tinh nào có khí quyển dày nhất ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sao Kim
Trả lời
Sao Kim