1. Phong cách sống

Tự do là gì?

Đứa em mình nói: mọi người hãy để tôi yên, tôi muốn được tự do làm việc tôi thích, không muốn ràng buộc gì cả.
Liệu đó có phải là tự do?
Từ khóa: Phong cách sống

Bạn có thể tham khảo qua mấy bài viết bên dưới, mình đọc thấy khá đầy đủ và chi tiết.


Trả lời

Bạn có thể tham khảo qua mấy bài viết bên dưới, mình đọc thấy khá đầy đủ và chi tiết.