Tuyến đường sắt nào là tuyến đường sắt đầu tiên ở Đông Dương và được xây dựng năm nào?

  1. Lịch sử

sgmt2
Từ khóa: 

lịch sử

Sài Gòn - Mỹ Tho. Xây dựng từ năm 1881
Trả lời
Sài Gòn - Mỹ Tho. Xây dựng từ năm 1881
Sài gòn - mỹ tho . Năm 1881
Sài gòn - mỹ tho 1881