Tuyến xạ của con hươu xạ dùng để làm gì?

  1. Kiến thức chung

Có phải phụ nữ đang mang thai ngửi phải mùi của tuyến xạ này về sau sẽ sinh quái thai và con hươu xạ đi đến đâu là bầu, bí sẽ không có quả được nữa?

Từ khóa: 

kiến thức chung

Con hươu xạ (còn gọi là con xạ, xạ hương, tiếng Tày là tu nạn kín) chỉ có tuyến xạ ở con đực. Mùi hương sinh ra của tuyến này có thể bay rất xa và rất thơm. Tác dụng đối với hươu xạ đực là để hấp dẫn “bạn tình”. Con người đã khai thác tuyến xạ để làm thuốc chữa một số bệnh và dùng làm chất cố định hương cho một số loại nước hoa và xà phòng cao cấp. Hươu xạ thuộc loại thú đang bị đe dọa tuyệt chủng do đó được ghi trong Sách đỏ Việt Nam (chỉ được nuôi dưỡng vì mục đích kinh tế chứ không được săn bắt trong tự nhiên).
Trả lời
Con hươu xạ (còn gọi là con xạ, xạ hương, tiếng Tày là tu nạn kín) chỉ có tuyến xạ ở con đực. Mùi hương sinh ra của tuyến này có thể bay rất xa và rất thơm. Tác dụng đối với hươu xạ đực là để hấp dẫn “bạn tình”. Con người đã khai thác tuyến xạ để làm thuốc chữa một số bệnh và dùng làm chất cố định hương cho một số loại nước hoa và xà phòng cao cấp. Hươu xạ thuộc loại thú đang bị đe dọa tuyệt chủng do đó được ghi trong Sách đỏ Việt Nam (chỉ được nuôi dưỡng vì mục đích kinh tế chứ không được săn bắt trong tự nhiên).