User là gì ?

  1. Phát triển sản phẩm

Một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản ai cũng biết nhưng thực sự suy nghĩ sâu vào từ " User " em cảm thấy rất mông lung.

Từ khóa: 

phát triển sản phẩm

Hỏi câu hỏi mông lung nên nhiều người trả lời cũng mông lung quá, câu hỏi đơn giản chỉ là user là gì mà nhiều người đưa vấn đề hơi xa thì phải

User là người đã / đang và sẽ sử dụng sản phẩm / dịch vụ của bạn

có nhiều cái ko cần quá phức tạp đâu, nó thế nào thì cứ là thế đó, trừ khi bạn đặt nó vào những context khác nhau thì định nghĩa nó mới khác nhau

Trả lời

Hỏi câu hỏi mông lung nên nhiều người trả lời cũng mông lung quá, câu hỏi đơn giản chỉ là user là gì mà nhiều người đưa vấn đề hơi xa thì phải

User là người đã / đang và sẽ sử dụng sản phẩm / dịch vụ của bạn

có nhiều cái ko cần quá phức tạp đâu, nó thế nào thì cứ là thế đó, trừ khi bạn đặt nó vào những context khác nhau thì định nghĩa nó mới khác nhau

Mình sẽ không giới hạn ở góc độ của UX Design mà sẽ hệ thống mối quan hệ giữa các định nghĩa người dùng như sau:

Audience:là Công chúng. Tập này là không phân biệt gì hết, rộng nhất.

Target Audience: là tập khách hàng mục tiêu mà sản phẩm hướng tới. Tập này là con của tập Audience lớn ban đầu và bao gồm các nhóm nhỏ:

  • Là người sẽ mua sản phẩm → Customer
  • Là người biết tới sản phẩm và có sức ảnh hưởng đến hành vi người khác mua sản phẩm → KOL (Key Opinion Leader- Người ảnh hưởng) 
  • Là người biết tới sản phẩm nhưng chưa có hành động gì cả.

Customer = User: Gọi là Người dùng, họ là người mua, người trả tiền cho sản phẩm. Customer có 2 dạng:

  • Bán lại sản phẩm (Resale) →  Trade Customer
  • Sử dụng sản phẩm → Final Customer= End User= Consumer

Consumer= End User: Là Người tiêu dùng hay Người sử dụng sản phẩm hay là Người dùng cuối cùng. 

  • Consumer: đối với người dùng sản phẩm hữu hình.
  • End user: đối với người dùng sản phẩm vô hình (dịch vụ, game,..)

Ví dụ của @Kien Nguyen đã dễ hiểu rồi ^^

Còn ý của @Le Minh Hung là hiểu về hành vi tiêu dùng của User đối với sản phẩm, thì đó là câu chuyện đau đầu của người làm sản phẩm và Marketer.

Ví dụ em có một cửa hàng bán giầy ở một trung tâm thương mại, rất nhiều người qua lại.

User là những người vào cửa hàng của em và xem sản phẩm. Họ dùng cửa hàng của em với nhiều mục đích: mua giầy, tham khảo giá, tham khảo có mẫu gì hay (có thể họ chủ đích không mua nhưng vẫn muốn xem cho biết), hoặc đơn giản là vào ngồi tạm tí cho đỡ mỏi chân.

Nếu em bán hàng, em cần chuyển đổi user đó thành buyer.

Việc hình dung và xác định được đúng “Người dùng” của sản phẩm là không đơn giản 1 chút nào đặc biệt là khi sản phẩm chưa được triển khai thực tế. Kể cả khi nó đã được triển khai thì việc hiểu sâu, segmentation được, xây dựng được profile khách hàng, đo lường được mức độ kỳ vọng và thoả mãn của họ cũng vẫn rất khó.

Hiểu được User dĩ nhiên là chìa khoá để có sản phẩm, dịch vụ thành công. Em mông lung là đúng rồi.