Văn hóa ẩm thực của Hàn Quốc?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Bữa cơm hàng ngày của người Hàn Quốc thường bao gồm cơm, canh, Kim chi và nhiều món phụ khác. Điểm đặc trưng của món ăn Hàn Quốc là có nhiều loại thực phẩm lên men như Kim chi, tương và sử dụng nhiều gia vị như hành, tỏi. Theo truyền thống, thức ăn Hàn Quốc không được bày lên bàn theo thứ tự từng món một mà tất cả các món được dọn ra cùng một lúc. Khi dọn bàn thì bát đĩa không úp ngược mà phải xếp ngửa lên. Người Hàn Quốc không dùng tay hay nĩa mà dùng thìa và đũa để ăn cơm. Vào bữa ăn, sau khi người lớn tuổi nhất bắt đầu ăn thì những người khác mới được ăn. Sau khi người lớn tuổi nhất ăn xong thì những người khác mới được rời bàn ăn. Trường hợp những người thân cùng dùng bữa thì họ không lấy thức ăn ra đĩa riêng mà cùng ăn chung trong đĩa hoặc trong nồi. Ngoài ra, khi ăn, họ không cầm bát lên, cũng như cố để không phát ra âm thanh trong lúc ăn
Trả lời
Bữa cơm hàng ngày của người Hàn Quốc thường bao gồm cơm, canh, Kim chi và nhiều món phụ khác. Điểm đặc trưng của món ăn Hàn Quốc là có nhiều loại thực phẩm lên men như Kim chi, tương và sử dụng nhiều gia vị như hành, tỏi. Theo truyền thống, thức ăn Hàn Quốc không được bày lên bàn theo thứ tự từng món một mà tất cả các món được dọn ra cùng một lúc. Khi dọn bàn thì bát đĩa không úp ngược mà phải xếp ngửa lên. Người Hàn Quốc không dùng tay hay nĩa mà dùng thìa và đũa để ăn cơm. Vào bữa ăn, sau khi người lớn tuổi nhất bắt đầu ăn thì những người khác mới được ăn. Sau khi người lớn tuổi nhất ăn xong thì những người khác mới được rời bàn ăn. Trường hợp những người thân cùng dùng bữa thì họ không lấy thức ăn ra đĩa riêng mà cùng ăn chung trong đĩa hoặc trong nồi. Ngoài ra, khi ăn, họ không cầm bát lên, cũng như cố để không phát ra âm thanh trong lúc ăn