Về mặt ngôn từ, tên gọi của đất nước Hàn Quốc (Korea) có những ý nghĩa gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Về mặt ngôn từ, tên gọi Korea có nhiều ý nghĩa, đó là: “Mảnh đất của những buổi sáng thanh bình”, “Vùng đất của bình minh tươi sáng”, “Những giọt nước lấp lánh trên đồi cao”…
Trả lời
Về mặt ngôn từ, tên gọi Korea có nhiều ý nghĩa, đó là: “Mảnh đất của những buổi sáng thanh bình”, “Vùng đất của bình minh tươi sáng”, “Những giọt nước lấp lánh trên đồi cao”…