Làm sao để học sinh không nói chuyện riêng trong giờ học?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

1. Giúp học sinh hiểu vấn đề Ở bất cứ cấp học nào, hãy để học sinh hiểu một cách chính xác tại sao chúng phải chấm dứt sự ồn ào ngay lập tức khi tín hiệu “giữ trật tự” của giáo viên được đưa ra. Hãy hình dung ảnh hưởng như thế nào nếu như chúng không tập trung trong giờ học, bỏ lỡ kiến thức,… Một cách tôn trọng, hãy khiến học sinh hiểu rằng, điều đó không phải vì uy quyền của giáo viên mà vì kiến thức của chính chúng. 2. Vỗ tay một lần, vỗ tay tiếp hai lần Điều này phải được thống nhất một cách rõ ràng giữa giáo viên và học sinh vào ngày đầu tiên của năm học. Ví dụ: khi giáo viên đứng trước lớp và vỗ tay một lần, học sinh sẽ dừng các công việc hiện tại và vỗ tay theo. Cứ như vậy, những học sinh đang mất trật tự sẽ bị cô lập và phải hành động theo yêu cầu của giáo viên. 3. Giới hạn thời gian cho các hoạt động Nếu bạn đã có một kế hoạch chi tiết trong giáo án, hãy kèm theo thời gian cho mỗi hoạt động, hãy nói cho học sinh biết trong mỗi khoảng thời gian đó, bạn muốn học sinh sẽ phải hoàn thành điều gì. Khi sắp kết thúc giời hạn thời gian đó, bạn sẽ đếm ngược 5…4…3…4…1 và khi trở về 0 chắc chắn học sinh sẽ im lặng hoàn toàn. Bạn có thể sử dụng hình thức này kèm theo phần thưởng, nếu học sinh duy trì nó hãy khen thưởng chúng theo tuần và theo tháng. Nếu chúng không thực hiện hãy giới hạn lại thời gian mà lẽ ra chúng được tự do – Đó giống như cái giá phải trả cho sự “lãng phí thời gian” của chúng. 4. Đứng ở một vị trí đặc biệt đã được quy định Cho học sinh biết bất cứ khi nào bạn đứng ở đó và giơ cánh tay và chỉ ngón tay tương ứng với mức độ ồn ào của lớp học… sự kì vọng đó sẽ khiến lớp học ồn ào ngay lập tức im lặng (nhưng chỉ trong một khoảng thời gian cố định)… Bạn có thể dùng các ngón tay của mình để đếm ngược. 5. Đếm ngược từ 4 Hoặc đếm thật bình tĩnh, to, rõ, cương quyết, 4…3…2…1…0 , và việc giáo viên đếm ngược như vậy khiến học sinh ngay lập tức có sự điều chỉnh hành vi. Nhưng bạn cũng cần nhớ là không được phép dễ dãi khi học sinh trì hoãn việc thực hiện mệnh lệnh của bạn. 6. Cảm ơn những học sinh đã giữ trật tự Cảm ơn từng học sinh đã yên lặng, thậm chí với nếu cần có thể là phần thưởng nhỏ… đó là cách để khuyến khích những hành vi mà giáo viên mong muốn. 7. Ghi tên học sinh lên bảng Giáo viên sẽ đọc và ghi tên những học sinh mất trật tự trong lớp lên bảng: Ví dụ, Lan, Mai, Hồng, Huệ, Hiếu… ghi tên học sinh kèm theo khuôn mặt mếu. Đồng thời giáo viên có thể vẽ một khuôn mặt cười và ghi tên những học sinh trật tự và có thái độ học tập tốt. 8. Sử dụng đèn giao thông Đèn xanh học sinh có thể nói, đèn vàng chuẩn bị im lặng và đèn đỏ học sinh phải yên lặng tuyệt đối. Hãy dán các màu đèn này ở vị trí mà tất cả học sinh đều có thể nhìn thấy.
Trả lời
1. Giúp học sinh hiểu vấn đề Ở bất cứ cấp học nào, hãy để học sinh hiểu một cách chính xác tại sao chúng phải chấm dứt sự ồn ào ngay lập tức khi tín hiệu “giữ trật tự” của giáo viên được đưa ra. Hãy hình dung ảnh hưởng như thế nào nếu như chúng không tập trung trong giờ học, bỏ lỡ kiến thức,… Một cách tôn trọng, hãy khiến học sinh hiểu rằng, điều đó không phải vì uy quyền của giáo viên mà vì kiến thức của chính chúng. 2. Vỗ tay một lần, vỗ tay tiếp hai lần Điều này phải được thống nhất một cách rõ ràng giữa giáo viên và học sinh vào ngày đầu tiên của năm học. Ví dụ: khi giáo viên đứng trước lớp và vỗ tay một lần, học sinh sẽ dừng các công việc hiện tại và vỗ tay theo. Cứ như vậy, những học sinh đang mất trật tự sẽ bị cô lập và phải hành động theo yêu cầu của giáo viên. 3. Giới hạn thời gian cho các hoạt động Nếu bạn đã có một kế hoạch chi tiết trong giáo án, hãy kèm theo thời gian cho mỗi hoạt động, hãy nói cho học sinh biết trong mỗi khoảng thời gian đó, bạn muốn học sinh sẽ phải hoàn thành điều gì. Khi sắp kết thúc giời hạn thời gian đó, bạn sẽ đếm ngược 5…4…3…4…1 và khi trở về 0 chắc chắn học sinh sẽ im lặng hoàn toàn. Bạn có thể sử dụng hình thức này kèm theo phần thưởng, nếu học sinh duy trì nó hãy khen thưởng chúng theo tuần và theo tháng. Nếu chúng không thực hiện hãy giới hạn lại thời gian mà lẽ ra chúng được tự do – Đó giống như cái giá phải trả cho sự “lãng phí thời gian” của chúng. 4. Đứng ở một vị trí đặc biệt đã được quy định Cho học sinh biết bất cứ khi nào bạn đứng ở đó và giơ cánh tay và chỉ ngón tay tương ứng với mức độ ồn ào của lớp học… sự kì vọng đó sẽ khiến lớp học ồn ào ngay lập tức im lặng (nhưng chỉ trong một khoảng thời gian cố định)… Bạn có thể dùng các ngón tay của mình để đếm ngược. 5. Đếm ngược từ 4 Hoặc đếm thật bình tĩnh, to, rõ, cương quyết, 4…3…2…1…0 , và việc giáo viên đếm ngược như vậy khiến học sinh ngay lập tức có sự điều chỉnh hành vi. Nhưng bạn cũng cần nhớ là không được phép dễ dãi khi học sinh trì hoãn việc thực hiện mệnh lệnh của bạn. 6. Cảm ơn những học sinh đã giữ trật tự Cảm ơn từng học sinh đã yên lặng, thậm chí với nếu cần có thể là phần thưởng nhỏ… đó là cách để khuyến khích những hành vi mà giáo viên mong muốn. 7. Ghi tên học sinh lên bảng Giáo viên sẽ đọc và ghi tên những học sinh mất trật tự trong lớp lên bảng: Ví dụ, Lan, Mai, Hồng, Huệ, Hiếu… ghi tên học sinh kèm theo khuôn mặt mếu. Đồng thời giáo viên có thể vẽ một khuôn mặt cười và ghi tên những học sinh trật tự và có thái độ học tập tốt. 8. Sử dụng đèn giao thông Đèn xanh học sinh có thể nói, đèn vàng chuẩn bị im lặng và đèn đỏ học sinh phải yên lặng tuyệt đối. Hãy dán các màu đèn này ở vị trí mà tất cả học sinh đều có thể nhìn thấy.