Vì sao miệng ve sầu rất nhỏ mà chúng có thể kêu vang hè phố?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ve sầu không có thanh đới cho nên nó không kêu “ve ve” suốt mùa hè như lời thơ của cụ La Fontaine đâu. Tiếng “ve ve” râm ran vang cả hè phố được phát ra không phải từ miệng mà là từ... bụng của những con ve sầu đực. Các em để ý mà xem bản hợp xướng của chúng bắt đầu vế kết thúc đúng giờ ra phết. Bụng của chúng có 2 màng, các màng này có thề bị các cơ bắp co bóp và làm rung lên như khi đánh trống liên hồi. Tiếng rung này lại được cộng hưởng âm thanh nhờ một túi khí ở bụng của ve. Việc tiếng kên này lên bổng xuống trầm được là nhờ sự đóng mở của 2 chiếc nắp âm thanh ở bụng của mỗi con ve sầu.
Trả lời
Ve sầu không có thanh đới cho nên nó không kêu “ve ve” suốt mùa hè như lời thơ của cụ La Fontaine đâu. Tiếng “ve ve” râm ran vang cả hè phố được phát ra không phải từ miệng mà là từ... bụng của những con ve sầu đực. Các em để ý mà xem bản hợp xướng của chúng bắt đầu vế kết thúc đúng giờ ra phết. Bụng của chúng có 2 màng, các màng này có thề bị các cơ bắp co bóp và làm rung lên như khi đánh trống liên hồi. Tiếng rung này lại được cộng hưởng âm thanh nhờ một túi khí ở bụng của ve. Việc tiếng kên này lên bổng xuống trầm được là nhờ sự đóng mở của 2 chiếc nắp âm thanh ở bụng của mỗi con ve sầu.