Vì sao nói đất là một dạng tài nguyên?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tài nguyên là tất cả các dạng vật chất, tri thức được sử dụng để tạo ra của cải vật chất hoặc tạo ra giá trị sử dụng mới của con người. Đất là một dạng tài nguyên khi đất mang cả 2 ý nghĩa thổ nhưỡng và đất đai. - Khi mang nghĩa thổ nhưỡng thì đất là nơi cung cấp các chất dinh dưỡng giúp sinh vật sinh trưởng và phát triển. Con người sử dụng đất (thổ nhưỡng) để tạo ra của cải vật chất (ví dụ: con người trồng rau trên đất, đất cung cấp chất dinh dưỡng cho rau phát triển, con người thu hoạch để làm thực phẩm), điều này chứng tỏ đất (thổ nhưỡng) là tài nguyên (vật chất) được sử dụng để tạo ra của cải vật chất cho con người. - Khi mang nghĩa đất đai thì đất là tư liệu sản xuất, không gian sinh sống của con người và sinh vật, là hàng hóa được đinh giá, trao đổi trên thị trường (ví dụ: đất đai là mặt hàng của thị trường trao đổi buôn bán bất động sản). Như vậy, đất đai là tài nguyên tạo ra giá trị sử dụng của con người.
Trả lời
Tài nguyên là tất cả các dạng vật chất, tri thức được sử dụng để tạo ra của cải vật chất hoặc tạo ra giá trị sử dụng mới của con người. Đất là một dạng tài nguyên khi đất mang cả 2 ý nghĩa thổ nhưỡng và đất đai. - Khi mang nghĩa thổ nhưỡng thì đất là nơi cung cấp các chất dinh dưỡng giúp sinh vật sinh trưởng và phát triển. Con người sử dụng đất (thổ nhưỡng) để tạo ra của cải vật chất (ví dụ: con người trồng rau trên đất, đất cung cấp chất dinh dưỡng cho rau phát triển, con người thu hoạch để làm thực phẩm), điều này chứng tỏ đất (thổ nhưỡng) là tài nguyên (vật chất) được sử dụng để tạo ra của cải vật chất cho con người. - Khi mang nghĩa đất đai thì đất là tư liệu sản xuất, không gian sinh sống của con người và sinh vật, là hàng hóa được đinh giá, trao đổi trên thị trường (ví dụ: đất đai là mặt hàng của thị trường trao đổi buôn bán bất động sản). Như vậy, đất đai là tài nguyên tạo ra giá trị sử dụng của con người.