Vì sao Rùa vàng có giá cao kinh khủng, người ta mua để làm gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Rùa vàng có tên khoa học là Cuora tritasciata, kích thước trung bình, mai hơi dẹp, trên mai có 3 gò nổi rõ (1 gò chính giữa và 2 gò hai bên), có 3 vạch màu xám đen chạy dọc 3 gò, bờ mai sau không có rèm răng cưa. Rùa vàng thường sống ở các nơi có độ cao 500-1000m so với mặt biển và ăn thức ăn thực vật, sâu bọ, xác động vật chết. Có thể gặp Rùa vàng ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Gia Lai... Rùa vàng ngoài giá trị thẩm mỹ còn là dược liệu quý hiếm (dùng mai để nấu cao). Giá 1kg rùa vàng thay đổi trong khoảng 100-200 triệu đồng (!). Nhiều người bị mua nhầm Rùa sa nhân vì rất giống Rùa vàng nhưng giá thực ra chỉ khoảng 100-200 nghìn đồng mà thôi. Rùa vàng là động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới (IUCN), trong Công ước CITES. Tác dụng chữa ung thư và chữa bệnh tim của Rùa vàng chỉ là lời đồn thổi vô trách nhiệm, không có cơ sở khoa học nào cả. Vì vậy phải bảo vệ nghiêm ngặt và không được phép khai thác, mua bán loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng này.
Trả lời
Rùa vàng có tên khoa học là Cuora tritasciata, kích thước trung bình, mai hơi dẹp, trên mai có 3 gò nổi rõ (1 gò chính giữa và 2 gò hai bên), có 3 vạch màu xám đen chạy dọc 3 gò, bờ mai sau không có rèm răng cưa. Rùa vàng thường sống ở các nơi có độ cao 500-1000m so với mặt biển và ăn thức ăn thực vật, sâu bọ, xác động vật chết. Có thể gặp Rùa vàng ở Cao Bằng, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Gia Lai... Rùa vàng ngoài giá trị thẩm mỹ còn là dược liệu quý hiếm (dùng mai để nấu cao). Giá 1kg rùa vàng thay đổi trong khoảng 100-200 triệu đồng (!). Nhiều người bị mua nhầm Rùa sa nhân vì rất giống Rùa vàng nhưng giá thực ra chỉ khoảng 100-200 nghìn đồng mà thôi. Rùa vàng là động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới (IUCN), trong Công ước CITES. Tác dụng chữa ung thư và chữa bệnh tim của Rùa vàng chỉ là lời đồn thổi vô trách nhiệm, không có cơ sở khoa học nào cả. Vì vậy phải bảo vệ nghiêm ngặt và không được phép khai thác, mua bán loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng này.