Vì sao sắt lại bị “gỉ”?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

tiếp xúc với không khí, mà trong không khí có Oxy dẫn đến phản ứng Fe + O2 -> Fe2O3
Trả lời
tiếp xúc với không khí, mà trong không khí có Oxy dẫn đến phản ứng Fe + O2 -> Fe2O3