Việc hạn chế xe máy có khả thi trong thời gian tới?

  1. Xã hội

Cần những yếu tố gì đi kèm để có thể cắt giảm xe máy và đảm bảo thuận lợi cho sự phát triển?

Từ khóa: 

xã hội

Vấn đề này có vẻ vẫn chưa khả thi bạn à! Vì phương tiện công cộng vẫn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân.

KHi hạn chế xe máy, thì người dân đi xe buýt, phương tiện công cộng đương nhiên sẽ đi bộ nhiều. Vì vậy, cần đảm bảo vỉa hè, lề đường thông thoáng, cầu vượt, hầm chui dành cho người đi bộ tiếp tục xây dựng đáp ứng đủ nhu cầu.

Thật ra, tất cả đều không mới, vấn đề là có quyết tâm làm hay không. Cơ sở hạ tầng có đáp ứng được cho sự thay đổi hay không.

Trên Noron đã có thảo luận về việc có nên cấm đi xe máy trong các thành phố lớn chia sẻ với bạn.

Trả lời

Vấn đề này có vẻ vẫn chưa khả thi bạn à! Vì phương tiện công cộng vẫn chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân.

KHi hạn chế xe máy, thì người dân đi xe buýt, phương tiện công cộng đương nhiên sẽ đi bộ nhiều. Vì vậy, cần đảm bảo vỉa hè, lề đường thông thoáng, cầu vượt, hầm chui dành cho người đi bộ tiếp tục xây dựng đáp ứng đủ nhu cầu.

Thật ra, tất cả đều không mới, vấn đề là có quyết tâm làm hay không. Cơ sở hạ tầng có đáp ứng được cho sự thay đổi hay không.

Trên Noron đã có thảo luận về việc có nên cấm đi xe máy trong các thành phố lớn chia sẻ với bạn.

Nhưng mà bao giờ chất lượng đường xá cải thiện, hầm đỗ xe tăng số lượng thì nhà em mới dám mạnh tay đầu tư xe hơi. Còn với đường xá bây giờ thì xe máy vẫn tiện nhất

mình nghĩ là ko, ô tô đắt tổ bố ra dân còn đầy người nghèo