1. Phát triển sản phẩm

Việc lấy cookie của các website để làm gì?

Mình hay thấy các website hiện pop-up lấy cookie. Mình không biết làm thế nào để trải nghiệm người dùng lại tốt hơn nhỉ?

Với những bảng thông báo này là họ đã tự động lấy hay là mình phải bấm chọn thì mới được?


Screenshot at Dec 17 00-14-02
Từ khóa: Phát triển sản phẩm

Cookie có thể hiểu là một file tạm, trong đó chứa nội dung cần thiết để người dùng tương tác với website đó (ví dụ như các tùy chọn mình đã chọn, user name, password (nếu mình chọn lưu trữ) và các form khác mình đã nhập (email, tên...))

Thường thì cookie sẽ tự động lưu trữ trên máy tính của người dùng để các thao tác không cần lặp lại lần sau, thậm chí các trang web đã mở ở lần cuối cùng cũng sẽ tự động mở lại. Và ở một vài trang web, họ yêu cầu người dùng lưu cookie trên cả máy chủ của họ. Điều này mục đích chính là để thuận tiện, nhanh chóng hơn.

Ưu điểm của cookie: giúp truy cập website nhanh hơn, nhiều thứ không cần phải nhập lại từ đầu; giúp chủ website theo dõi, tổng hợp, phân tích hành vi người dùng để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau một cách hợp lệ.

Nhược điểm: vì là file lưu trữ thông tin, nên khi bị hacker truy cập được, hacker đó cũng có thể đọc thông tin người dùng và từ đó khai thác để thực hiện nhiều hành vi có hại (nếu bạn lưu trữ  user, password, email, địa chỉ, điện thoại... tất cả thông tin này đều rất hữu ích cho hacker, và tương tự rất nguy hiểm cho victim)

Cookie không phải là một chương trình, nó không tự chạy, không chủ động đánh cắp thông tin hay gì khác, nó chỉ là một file ghi lại mọi thứ cho các thứ khác sử dụng.

Vài lời chia sẻ

Trả lời

Cookie có thể hiểu là một file tạm, trong đó chứa nội dung cần thiết để người dùng tương tác với website đó (ví dụ như các tùy chọn mình đã chọn, user name, password (nếu mình chọn lưu trữ) và các form khác mình đã nhập (email, tên...))

Thường thì cookie sẽ tự động lưu trữ trên máy tính của người dùng để các thao tác không cần lặp lại lần sau, thậm chí các trang web đã mở ở lần cuối cùng cũng sẽ tự động mở lại. Và ở một vài trang web, họ yêu cầu người dùng lưu cookie trên cả máy chủ của họ. Điều này mục đích chính là để thuận tiện, nhanh chóng hơn.

Ưu điểm của cookie: giúp truy cập website nhanh hơn, nhiều thứ không cần phải nhập lại từ đầu; giúp chủ website theo dõi, tổng hợp, phân tích hành vi người dùng để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau một cách hợp lệ.

Nhược điểm: vì là file lưu trữ thông tin, nên khi bị hacker truy cập được, hacker đó cũng có thể đọc thông tin người dùng và từ đó khai thác để thực hiện nhiều hành vi có hại (nếu bạn lưu trữ  user, password, email, địa chỉ, điện thoại... tất cả thông tin này đều rất hữu ích cho hacker, và tương tự rất nguy hiểm cho victim)

Cookie không phải là một chương trình, nó không tự chạy, không chủ động đánh cắp thông tin hay gì khác, nó chỉ là một file ghi lại mọi thứ cho các thứ khác sử dụng.

Vài lời chia sẻ