Việt Nam học được bài học gì từ sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới 2?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Theo tôi đó là khả năng đi tắt đón đầu và sự chú trọng đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục, phát triển chất xám dân tộc. Khả năng đi tắt đón đầu, tiếp nhận khoa học kỹ thuật để tái thiết và phát triển đất nước về mọi mặt của người Nhật là một bài học đáng nể mà không phải dân tộc nào cũng làm được, chính vì thế mà ta đã tiếp nhận và phải học theo họ. Cho đến nay thì ta mới học nhưng vận dụng chưa triệt để được những bài học từ người Nhật vì nhiều lý do khách quan, hoàn cảnh khác nhau.
Trả lời
Theo tôi đó là khả năng đi tắt đón đầu và sự chú trọng đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục, phát triển chất xám dân tộc. Khả năng đi tắt đón đầu, tiếp nhận khoa học kỹ thuật để tái thiết và phát triển đất nước về mọi mặt của người Nhật là một bài học đáng nể mà không phải dân tộc nào cũng làm được, chính vì thế mà ta đã tiếp nhận và phải học theo họ. Cho đến nay thì ta mới học nhưng vận dụng chưa triệt để được những bài học từ người Nhật vì nhiều lý do khách quan, hoàn cảnh khác nhau.