Xoáy thuận ngoại nhiệt đới là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Xoáy thuận ngoại nhiệt đới là khu vực áp suất thấp, cùng với xoáy nghịch của khu vực áp suất cao gây ra hầu hết thay đổi về thời tiết trên Trái Đất.
Trả lời
Xoáy thuận ngoại nhiệt đới là khu vực áp suất thấp, cùng với xoáy nghịch của khu vực áp suất cao gây ra hầu hết thay đổi về thời tiết trên Trái Đất.