Ý nghĩa của toàn cầu hóa?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Toàn cầu hóa tạo ra một nền văn minh toàn cầu trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa giữa các khu vực, các quốc gia. Dưới tác động của toàn cầu hóa lĩnh vực tin học và viễn thông tạo ra quan hệ giữa các khu vực trên thế giới ngày càng gần gũi hơn, giúp cho sự gia tăng không ngừng về các trao đổi ở mức độ cá nhân và sự hiểu biết lẫn nhau cũng như tình hữu nghị giữa các "công dân thế giới". Trong lĩnh vực kinh tế "thương mại tự do" và sự gia tăng về quan hệ giữa các thành viên của một ngành công nghiệp ở các khu vực khác nhau trên thế giới (toàn cầu hoá một nền kinh tế) ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia trong phạm vi kinh tế.
Trả lời
Toàn cầu hóa tạo ra một nền văn minh toàn cầu trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa giữa các khu vực, các quốc gia. Dưới tác động của toàn cầu hóa lĩnh vực tin học và viễn thông tạo ra quan hệ giữa các khu vực trên thế giới ngày càng gần gũi hơn, giúp cho sự gia tăng không ngừng về các trao đổi ở mức độ cá nhân và sự hiểu biết lẫn nhau cũng như tình hữu nghị giữa các "công dân thế giới". Trong lĩnh vực kinh tế "thương mại tự do" và sự gia tăng về quan hệ giữa các thành viên của một ngành công nghiệp ở các khu vực khác nhau trên thế giới (toàn cầu hoá một nền kinh tế) ảnh hưởng đến chủ quyền quốc gia trong phạm vi kinh tế.