1. Tình yêu

Yêu đương có nên thề thốt, hứa hẹn nhiều không?

Từ khóa: Tình yêu
Chỉ thấy đám bạn tụi nó yêu nhau hứa với nhau thật nhiều, sau rồi thấy tụi nó lại đường người người đi, đường tôi tôi đi.  Nếu có yêu nhau thì đừng hứa mai này làm điều gì cho nhau mà hiện tại hãy mang lại cho họ cảm giác bình yên hạnh phúc

Trả lời

Chỉ thấy đám bạn tụi nó yêu nhau hứa với nhau thật nhiều, sau rồi thấy tụi nó lại đường người người đi, đường tôi tôi đi.  Nếu có yêu nhau thì đừng hứa mai này làm điều gì cho nhau mà hiện tại hãy mang lại cho họ cảm giác bình yên hạnh phúc
Chia tay xong nhớ lại mấy lời hứa của nyc mà mắc cười:>> yêu thì cứ tận hưởng thuiii vì không ai biết trước được điều gì luôn ý

Tình yêu cần trải nghiệm, thực tế. Nhưng nếu tham khảo kinh nghiệm từ những người đi trước thì cũng không phải là thừa. Để yêu và được yêu thì cần biết cách yêu. Nhưng để biết cách yêu thì cần phải học hỏi.

Mời bạn tham khảo tựa sách "Thuật Yêu Đương" để hiểu một cách đầy đủ về bản chất và những quy luật trong tình yêu nhé. Sách của tác giả người Việt viết nên dễ hiểu, gần gũi và có tính ứng dụng cao.

Tốt nhất là không, đến đâu biết đến đó. Hứa hẹn thề thốt mình thấy dễ toang lắm nên thể hiện bằng hành động nhiều hơn. 

Làm được hãy hứa, không làm được hứa có thấy ngượng mồm không?

Yêu đương mà thề thốt,hứa hẹn thì khỏi yêu đi.Yêu mà thề thốn,hứa hẹn thì dễ chia tay lắm,yêu làm bằng hành động thì hơn.