1. Sáng tác

Yêu sai ...?

Người ta khổ vì thương không phải cách

Yêu sai phương và mến chẳng đúng người

Vớ cô nàng đẹp mã xinh tươi

Nhưng lẳng lơ để tình đời đứt đoạn

Tình yêu chắc phải vượt qua năm tháng

Thử thách lòng vàng nghĩa cả tình sâu

Cho bến bờ thử thách mọi thương đau....

Nguyễn Văn Tới

Từ khóa: tình yêu, yêu, Sáng tác