1. Noron.vn
  2. Trần Duy Khánh
Avatar user Trần Duy Khánh

Trần Duy Khánh

Jn

Tại sao nhà Nguyễn lại sử dụng nhiều Dã tượng (voi) trong tạc tượng và lễ đến thế?

Từ khóa: tinh hoa việt nam

dã tượng vốn không chỉ xuất hiện nhiều trong văn hóa triều Nguyễn mà còn xuất hiện rất nhiều từ thời Lý Trần Lê sơ và cả Lê trung hưng nữa, nhưng gì quá trình chiến tranh loạn lạc, đất nước thay chủ nhiều lần nên những công trình văn hóa ấy mất dần, nhà Nguyễn mới thành lập đây nên bạn thấy nhiều thôi chứ ví dụ hình ảnh voi chín ngà trong truyền thuyết, hình ảnh voi trong nền văn hóa Đông Sơn xa xưa, voi xuất hiện rất nhiều trong đồ gốm thời Lý Trần, tượng voi trong lăng vua Lê, tượng binh của hai bà Trưng, voi trắng một ngà của bà Triệu, hay những chiến binh voi cừ khôi đã giúp vua Quang Trung đánh chúa Trịnh, dẹp chúa Nguyễn, ngăn nạn ngoại xâm,...

=> Tóm lại hình ảnh dã tượng hay voi xuất hiện rất nhiều trong văn hóa người Việt, là biểu tượng của người Việt nói chung chứ không hề xuât hiện riêng ở triều Nguyễn, Triều Nguyễn chỉ kế thừa mà thôi.

Một số sách sử có ghi lời cẩn cán và lời chua định nghĩa là gì?

Mọi người cho mình hỏi đọc một số sách sử có ghi lời cẩn cán và lời chua định nghĩa là gì vậy. Cảm ơn mọi người
Từ khóa: lịch sử , thuật ngữ lịch sử