Cần bắt đầu tiết kiệm cho việc về hưu từ năm bao nhiêu tuổi, và cách tiết kiệm cụ thể thế nào?

  1. Đoàn Đức Minh

Đa số mọi người thường ít có tư duy nhìn xa, nếu hỏi một bạn thanh niên 25 tuổi về kế hoạch nghỉ hưu, đặc biệt là về vấn đề tài chính, có lẽ 99% sẽ không có tí khái niệm gì về vấn đề này. Trong khi mình nghĩ đây là một vấn đề quan trọng mà trước sau gì chúng ta cũng phải nghĩ đến, vậy tại sao không làm ngay từ bây giờ.

Nếu đưa ra lời khuyên, anh sẽ khuyên mọi người bắt đầu lên kế hoạch tài chính chuẩn bị cho nghỉ hưu từ khi nào? Có phải là càng sớm càng tốt không? Và chúng ta nên phân chia những khoản chi phí, tiết kiệm thế nào để chuẩn bị cho việc nghỉ hưu tốt nhất?

Từ khóa: 

nghỉ hưu

,

lương hưu

,

tài chính cá nhân

,

chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân

Chào bạn,

Cám ơn câu hỏi của bạn về việc tiết kiệm và kế hoạch hưu trí!

Việc tiết kiệm là bước chuyển tài chính giữa "người giàu" và "người nghèo", "người nghèo" thì sẽ loay hoay với kiếm tiền - xài tiền; "người giàu" sẽ bước đến giai đoạn tiết kiệm (tích luỹ) - đầu tư. Không quan trọng là bạn kiếm được bao nhiêu tiền mà quan trọng là bạn có thói quen tiết kiệm. Vd: kiếm được 10đ thì sẽ tự động cắt 1đ để dành. Và việc này nên được hướng dẫn càng sớm càng tốt và thậm chí với trẻ em.

Tỉ lệ tiết kiệm sẽ không có con số cụ thể cho mọi người do phụ thuộc vào thu nhập hiện tại và lối sống cá nhân. Tuy nhiên lời khuyên của đa số chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân là cố gắng tiết kiệm tối thiểu 10% số tiền kiếm được và nâng tỉ lệ này lên theo thời gian, đây là tiền đề để cho kế hoạch nghỉ hưu trong tương lai.

Hy vọng chia sẻ ngắn có thể đáp ứng được câu hỏi của bạn!

Minh

Trả lời

Chào bạn,

Cám ơn câu hỏi của bạn về việc tiết kiệm và kế hoạch hưu trí!

Việc tiết kiệm là bước chuyển tài chính giữa "người giàu" và "người nghèo", "người nghèo" thì sẽ loay hoay với kiếm tiền - xài tiền; "người giàu" sẽ bước đến giai đoạn tiết kiệm (tích luỹ) - đầu tư. Không quan trọng là bạn kiếm được bao nhiêu tiền mà quan trọng là bạn có thói quen tiết kiệm. Vd: kiếm được 10đ thì sẽ tự động cắt 1đ để dành. Và việc này nên được hướng dẫn càng sớm càng tốt và thậm chí với trẻ em.

Tỉ lệ tiết kiệm sẽ không có con số cụ thể cho mọi người do phụ thuộc vào thu nhập hiện tại và lối sống cá nhân. Tuy nhiên lời khuyên của đa số chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân là cố gắng tiết kiệm tối thiểu 10% số tiền kiếm được và nâng tỉ lệ này lên theo thời gian, đây là tiền đề để cho kế hoạch nghỉ hưu trong tương lai.

Hy vọng chia sẻ ngắn có thể đáp ứng được câu hỏi của bạn!

Minh