Cần học gì để có nền tảng lập trình?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Cao Văn Việt

Chào anh,

Em học bên kinh tế nhưng muốn theo đuổi ngành CNTT. Vậy em cần học tập những môn nào để cung cấp những kiến thức cần thiết cho người mới bắt đầu?

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

founder of codelearn.io

Ngày mai hoặc ngày kia, mình dự định viết 1 bài dài để chia sẻ việc này. Khi có bài viết cụ thể, mình sẽ trả lời vào đây

Trước mắt, bạn có thể đọc 1 bài hướng dẫn của mình về việc học lập trình tốt ở đường dẫn sau (bài viết này cũng gần sát vs câu hỏi của bạn)

Trả lời

Ngày mai hoặc ngày kia, mình dự định viết 1 bài dài để chia sẻ việc này. Khi có bài viết cụ thể, mình sẽ trả lời vào đây

Trước mắt, bạn có thể đọc 1 bài hướng dẫn của mình về việc học lập trình tốt ở đường dẫn sau (bài viết này cũng gần sát vs câu hỏi của bạn)

Thím học C++/Java xem như thế nào đã, thấy có thích không, có vui không. 
Mình nghĩ là nên học tốt tiếng anh trước đã