CodeLearn có tầm nhìn quốc tế hay không?

  1. Cao Văn Việt

Anh có nghĩ mang CodeLearn ra các quốc gia khác trong khu vực hay không?

Từ khóa: 

founder of codelearn.io

Hiện tại, ngay từ khi thành lập sp, mình đã có mục tiêu mang sản phẩm ra ngoài Việt Nam. Hiện tại, sản phẩm có 3000 users đến từ Nhật (1 phần là người VN làm tại nhật, 1 phần là các nhân viên, lập trình viên của 1 cty phần mềm cty tại Nhật). Song song vs đó, cũng có 1 lượng người nho nhỏ đến từ đa quốc gia như Mỹ, Úc, ....

Để có thể phát triển sản phẩm này ra quốc tế, đội ngũ sẽ còn làm việc nhiều. Trong đó chủ yếu là phát triển và hoàn thiện nội dung vs ngôn ngữ tiếng Anh (có thể là cả các ngôn ngữ khác nữa)

Trong tháng 9 tới đây, CodeLearn sẽ release 1 phiên bản để phục vụ tốt hơn cho thị trường châu Âu và Mỹ (tiếng Anh chuẩn, các điều khoản sử dụng chuẩn, các tính năng phù hợp vs văn hóa của họ, ...) Hy vọng tới cuối năm, CodeLearn sẽ có nhiều hơn các người dùng quốc tế

Trả lời

Hiện tại, ngay từ khi thành lập sp, mình đã có mục tiêu mang sản phẩm ra ngoài Việt Nam. Hiện tại, sản phẩm có 3000 users đến từ Nhật (1 phần là người VN làm tại nhật, 1 phần là các nhân viên, lập trình viên của 1 cty phần mềm cty tại Nhật). Song song vs đó, cũng có 1 lượng người nho nhỏ đến từ đa quốc gia như Mỹ, Úc, ....

Để có thể phát triển sản phẩm này ra quốc tế, đội ngũ sẽ còn làm việc nhiều. Trong đó chủ yếu là phát triển và hoàn thiện nội dung vs ngôn ngữ tiếng Anh (có thể là cả các ngôn ngữ khác nữa)

Trong tháng 9 tới đây, CodeLearn sẽ release 1 phiên bản để phục vụ tốt hơn cho thị trường châu Âu và Mỹ (tiếng Anh chuẩn, các điều khoản sử dụng chuẩn, các tính năng phù hợp vs văn hóa của họ, ...) Hy vọng tới cuối năm, CodeLearn sẽ có nhiều hơn các người dùng quốc tế