Em muốn phát triển trong lĩnh vực Dựng phim và muốn học digital painting thì nên học những gì ạ?

  1. Hanna Huỳnh

Từ khóa: 

co-founder

,

trainer hanna’s family

Chị chào em Vũ Thị Phương Anh, nếu em muốn phát triển trong lĩnh vực dựng phim thì nên tìm kiếm các hãng phim xem họ có tuyển sinh đào tạo hay không vì theo như chị biết các hãng phim vẫn có đào tạo và nhận tuyển dụng làm việc sau khi học
Có rất nhiều hãng phim nhé em, em nên tìm kiếm có bao nhiêu hãng phim ở Việt Nam tại Tphcm sau đó nên liên hệ trực tiếp và hỏi họ

Còn nếu em muốn học digital painting thì nên bắt đầu từ việc học vẽ tay thành thạo trước đã, sau đó học các phần mềm ứng dụng chuyển hóa bản vẽ giấy lên hệ thống các phần mềm hỗ trợ trong đồ họa

Trả lời

Chị chào em Vũ Thị Phương Anh, nếu em muốn phát triển trong lĩnh vực dựng phim thì nên tìm kiếm các hãng phim xem họ có tuyển sinh đào tạo hay không vì theo như chị biết các hãng phim vẫn có đào tạo và nhận tuyển dụng làm việc sau khi học
Có rất nhiều hãng phim nhé em, em nên tìm kiếm có bao nhiêu hãng phim ở Việt Nam tại Tphcm sau đó nên liên hệ trực tiếp và hỏi họ

Còn nếu em muốn học digital painting thì nên bắt đầu từ việc học vẽ tay thành thạo trước đã, sau đó học các phần mềm ứng dụng chuyển hóa bản vẽ giấy lên hệ thống các phần mềm hỗ trợ trong đồ họa