How to be better at coding?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Cao Văn Việt

cho em hỏi là làm sao để người mới học code trở nên giỏi hơn? Có những mẹo nào?

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

founder of codelearn.io

Mình đã từng viết 1 bài khá dài và chi tiết về việc học code. Bạn có thể xem bài ở đây ạ:

Trả lời

Mình đã từng viết 1 bài khá dài và chi tiết về việc học code. Bạn có thể xem bài ở đây ạ: