Làm sao để lấy lại tài khoản gmail khi đã quên mật khẩu?

  1. An ninh mạng

  2. Nguyễn Mạnh Hùng

Em bị quên mật khẩu gmail cách đây khoảng 1 tuần, mà trước kia e đăng ký bằng số điện thoại, giờ số đó em không còn dùng nữa thì không biết có cách nào để lấy lại được mật khẩu không ạ?

Từ khóa: 

an ninh mạng

,

chuyên gia bảo mật - an toàn thông tin

Chào bạn,

Ngoài số điện thoại, Google cho phép 1 lựa chọn khác để lấy lại mật khẩu là đăng ký và sử dụng email "dự phòng" (recovery email). Tuy nhiên, bạn cần đăng ký -

cấu hình thông tin recover email
này trước thì mới có thể sử dụng được.

Trường hợp bạn chưa đăng ký một hình thức nào khác ngoài số điện thoại để khôi phục mật khẩu thì chỉ còn cách tìm kiếm may mắn: rà soát lại các mật khẩu bạn hay sử dụng hoặc rà soát lại các mật khẩu được lưu trong trình duyệt bạn hay sử dụng. Bạn có thể tham khảo

link
để xem lại các mật khẩu đã được lưu trong các trình duyệt thông dụng. Hi vọng thông tin chia sẻ có thể giúp ích được cho bạn.

Trân trọng.

Trả lời

Chào bạn,

Ngoài số điện thoại, Google cho phép 1 lựa chọn khác để lấy lại mật khẩu là đăng ký và sử dụng email "dự phòng" (recovery email). Tuy nhiên, bạn cần đăng ký -

cấu hình thông tin recover email
này trước thì mới có thể sử dụng được.

Trường hợp bạn chưa đăng ký một hình thức nào khác ngoài số điện thoại để khôi phục mật khẩu thì chỉ còn cách tìm kiếm may mắn: rà soát lại các mật khẩu bạn hay sử dụng hoặc rà soát lại các mật khẩu được lưu trong trình duyệt bạn hay sử dụng. Bạn có thể tham khảo

link
để xem lại các mật khẩu đã được lưu trong các trình duyệt thông dụng. Hi vọng thông tin chia sẻ có thể giúp ích được cho bạn.

Trân trọng.

Có nhập email khôi phục thì sẽ lấy lại được. Còn nếu lúc đăng ký không nhập thì chịu. Do bạn không nhập đầy đủ thông tin thôi.