Làm thế nào để sử dụng cohort analysis tìm ra các "khoảng khắc aha" cho sản phẩm?

  1. Long Nguyễn

Chào anh, trong quá trình làm việc của anh với các sản phẩm thì anh đã tìm ra được những "khoảng khắc aha" nào? - ví dụ như của facebook "7 bạn mới trong vòng 10 ngày" thì sẽ có một lượng user ở lại (retention) ổn định. Và quá trình tìm ra như thế nào? Anh hay dùng những công cụ nào? Và có điều kiện bắt buộc nào của sản phẩm như lượng người dùng,... để sử dụng cohorts analysis không?

Cám ơn anh!

Từ khóa: 

marketing manager - studio5

,

vng

Tìm ra nhiều. Nhưng thành thật vẫn chưa ổn vì chưa có tính tổng quát và may rủi khá nhiều. Anh nghĩ tương lai AI sẽ giúp đc phần này nhanh và chính xác hơn.

Trả lời

Tìm ra nhiều. Nhưng thành thật vẫn chưa ổn vì chưa có tính tổng quát và may rủi khá nhiều. Anh nghĩ tương lai AI sẽ giúp đc phần này nhanh và chính xác hơn.