Lĩnh vực thiết kế đồ họa ở Việt Nam so với thế giới ra sao?

  1. Hanna Huỳnh

Là một chuyên gia, chị Hanna có nhận định như thế nào về lĩnh vực thiết kế đồ họa tại VN, khi so sánh với bạn bè 5 châu?

Theo chị thì các em sv chuyên ngành, cũng như người đi làm trong lĩnh vực này tại VN có những điểm nào thiếu sót, và cả những điểm vượt trội, đối với các sv và chuyên viên thiết kế nước ngoài? Và các bạn trẻ Việt có đam mê với ngành thiết kế cần phải chuẩn bị những gì?

Xin cảm ơn chị Hanna!

Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

thiết kế đồ họa

,

graphic design

,

co-founder

,

trainer hanna’s family

Trong suốt 10 năm qua chị làm việc cũng như trong nước và nước ngoài, nếu nói về thế mạnh thực tế chúng ta vẫn có nhưng có 1 điểm khác biệt rất lớn đó là khả năng học hỏi và sự chịu khó của chúng ta phần lớn vẫn rất ít, so với bạn bè quốc tế, chúng ta vẫn chưa thật sự muốn bung ra bên ngoài nói nôm na đó là sự can đảm trong việc thử sức và trải nghiệm

1 cái quan trọng đó là khả năng tư duy và tầm nhìn, cả việc thực hiện chúng ta vẫn còn hạn hẹp, cái này cũng khó trách vì có sự ảnh hưởng của nền văn hóa quốc gia ở đây

Khả năng chịu được áp lực của chúng ta cũng sẽ hơi thấp so với bạn bè quốc tế nên khi gặp khó khăn phần lớn chúng ta bỏ cuộc ngang
Với 1 vấn đề nữa là chưa thật sự tập trung vào 1 đối tượng cần phát huy ( ở đây chị đang nói về điểm mạnh cá nhân) , vẫn hay gặp tình trạng đi lang thang các khía cạnh khác

Nếu được chị vẫn muốn nói :" nếu chịu khó tìm tòi học hỏi thật sự thì phải xem được sức bền của chúng ta đi được tới đâu" và nếu em có sức bền lâu dài mới đi được đường trường cho đam mê của mình
Vì trong đam mê của riêng cá nhân chị nhìn thấy được điều tích cực và cơ hội nhiều

Trả lời

Trong suốt 10 năm qua chị làm việc cũng như trong nước và nước ngoài, nếu nói về thế mạnh thực tế chúng ta vẫn có nhưng có 1 điểm khác biệt rất lớn đó là khả năng học hỏi và sự chịu khó của chúng ta phần lớn vẫn rất ít, so với bạn bè quốc tế, chúng ta vẫn chưa thật sự muốn bung ra bên ngoài nói nôm na đó là sự can đảm trong việc thử sức và trải nghiệm

1 cái quan trọng đó là khả năng tư duy và tầm nhìn, cả việc thực hiện chúng ta vẫn còn hạn hẹp, cái này cũng khó trách vì có sự ảnh hưởng của nền văn hóa quốc gia ở đây

Khả năng chịu được áp lực của chúng ta cũng sẽ hơi thấp so với bạn bè quốc tế nên khi gặp khó khăn phần lớn chúng ta bỏ cuộc ngang
Với 1 vấn đề nữa là chưa thật sự tập trung vào 1 đối tượng cần phát huy ( ở đây chị đang nói về điểm mạnh cá nhân) , vẫn hay gặp tình trạng đi lang thang các khía cạnh khác

Nếu được chị vẫn muốn nói :" nếu chịu khó tìm tòi học hỏi thật sự thì phải xem được sức bền của chúng ta đi được tới đâu" và nếu em có sức bền lâu dài mới đi được đường trường cho đam mê của mình
Vì trong đam mê của riêng cá nhân chị nhìn thấy được điều tích cực và cơ hội nhiều