Muốn tìm hiểu về Blockchain thì nên tìm đến những sách hoặc khoá học nào cơ bản nhất cho người chưa biết gì ạ?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Blockchain

  3. Nguyễn Trung Thành

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

blockchain

,

co-founder/producer tại trustkeys network

Nếu bạn là dân kỹ thuật / CNTT đọc được English, bạn có thể lên wiki

Có thể vào các trang phổ biến kiến thức/chia sẻ :

Khi sở hữu cryptocurrency, điều quan trọng nhất là phải dùng được phần mềm quản lý khóa & chọn phần mềm chỉ lưu khóa trên thiết bị của bạn và bạn toàn quyền quản lý nó. Ví dụ https://trustkeys.network/dl.html ( dùng được đa ví, nhiều mạng ) hoặc metamask (chỉ dành cho các ví dạng Ethereum) ...

Trả lời

Nếu bạn là dân kỹ thuật / CNTT đọc được English, bạn có thể lên wiki

Có thể vào các trang phổ biến kiến thức/chia sẻ :

Khi sở hữu cryptocurrency, điều quan trọng nhất là phải dùng được phần mềm quản lý khóa & chọn phần mềm chỉ lưu khóa trên thiết bị của bạn và bạn toàn quyền quản lý nó. Ví dụ https://trustkeys.network/dl.html ( dùng được đa ví, nhiều mạng ) hoặc metamask (chỉ dành cho các ví dạng Ethereum) ...