Những người có cá tính/khí chất như thế nào thì phù hợp với ngành Luật?

  1. Luật pháp

  2. Lê Ngọc Lam Điền

Người đó có nhất thiết phải là một người nguyên tắc, công bằng, quá lý trí hay không? Theo em biết thì đây là một vài đặc điểm tính cách thường được 'quy chụp' cho những người làm Luật. Theo chuyên gia thì đâu là những tố chất lý tưởng của một người muốn dấn thân vào lĩnh vực nghề này? Xin cảm ơn.

Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

nghề luật

,

luật pháp

,

luật sư

,

trưởng văn phòng luật sư li và đồng sự

Chào bạn.

Có 1 câu hỏi tương tự mà 1 bạn khác đặt ra và tôi đã trả lời. Tôi xin phép copy lại :   

"Trước hết, để trở thành luật sư, kỹ năng lắng nghe là tối cần thiết, lắng nghe và kiên nhẫn để nắm bắt nội dung sự việc. Kế đến là khả năng kiềm chế cảm xúc cá nhân. Là 1 luật sư chuyên nghiệp, bạn không thể nghe và xử lý công việc theo cảm xúc cá nhân, bởi lẽ, hệ quả của mọi sai sót nghề nghiệp thì thân chủ sẽ là người lãnh. Một luật sư chuyên nghiệp, phải luôn bình tĩnh trước mọi sự việc đang diễn ra.

Bên cạnh các tố chất trên, muốn trở thành 1 luật sư thì phải học và hỏi. Học để biết kiến thức nền tảng, hỏi để biết các vấn đề thực tế, và phải đọc sách, cập nhật kiến thức liên tục.

Cuối cùng, muốn thành công trong nghề nghiệp và là 1 luật sư tử tế, một luật sư không thể xem tiền bạc vật chất là mục tiêu theo đuổi hàng đầu. "

-----

Và đây là ý kiến chia sẻ của tôi về câu hỏi của bạn. 

Luật sư cũng là 1 con người như mọi người, cũng đầy đủ các cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố trong sinh hoạt hàng ngày. Các đặc tính nghiêm khắc, nguyên tắc, lý trí, nói nhiều.... được gắn cho các luật sư, chắc có lẽ do phim ảnh tác động. Thực tế, bất cứ 1 công việc nào hay ngành nghề nào, tuân thủ nguyên tắc làm việc luôn luôn được đề ra và người có nguyên tắc làm việc luôn được đánh giá cao. Nghề luật cũng vậy, luôn tuân thủ nguyên tắc hành nghề, tuân thủ các nguyên tắc về đạo đức và tất nhiên, làm việc theo lý trí là bắt buộc, bởi lẽ người làm việc thiên về cảm tính, cảm xúc thì không phù hợp với môi trường luật, bởi lẽ, kết quả của công việc là thân chủ nhận lãnh, làm việc theo cảm tính sẽ có thể tổn hại đến quyền lợi của thân chủ. 

Thân mến

Trả lời

Chào bạn.

Có 1 câu hỏi tương tự mà 1 bạn khác đặt ra và tôi đã trả lời. Tôi xin phép copy lại :   

"Trước hết, để trở thành luật sư, kỹ năng lắng nghe là tối cần thiết, lắng nghe và kiên nhẫn để nắm bắt nội dung sự việc. Kế đến là khả năng kiềm chế cảm xúc cá nhân. Là 1 luật sư chuyên nghiệp, bạn không thể nghe và xử lý công việc theo cảm xúc cá nhân, bởi lẽ, hệ quả của mọi sai sót nghề nghiệp thì thân chủ sẽ là người lãnh. Một luật sư chuyên nghiệp, phải luôn bình tĩnh trước mọi sự việc đang diễn ra.

Bên cạnh các tố chất trên, muốn trở thành 1 luật sư thì phải học và hỏi. Học để biết kiến thức nền tảng, hỏi để biết các vấn đề thực tế, và phải đọc sách, cập nhật kiến thức liên tục.

Cuối cùng, muốn thành công trong nghề nghiệp và là 1 luật sư tử tế, một luật sư không thể xem tiền bạc vật chất là mục tiêu theo đuổi hàng đầu. "

-----

Và đây là ý kiến chia sẻ của tôi về câu hỏi của bạn. 

Luật sư cũng là 1 con người như mọi người, cũng đầy đủ các cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố trong sinh hoạt hàng ngày. Các đặc tính nghiêm khắc, nguyên tắc, lý trí, nói nhiều.... được gắn cho các luật sư, chắc có lẽ do phim ảnh tác động. Thực tế, bất cứ 1 công việc nào hay ngành nghề nào, tuân thủ nguyên tắc làm việc luôn luôn được đề ra và người có nguyên tắc làm việc luôn được đánh giá cao. Nghề luật cũng vậy, luôn tuân thủ nguyên tắc hành nghề, tuân thủ các nguyên tắc về đạo đức và tất nhiên, làm việc theo lý trí là bắt buộc, bởi lẽ người làm việc thiên về cảm tính, cảm xúc thì không phù hợp với môi trường luật, bởi lẽ, kết quả của công việc là thân chủ nhận lãnh, làm việc theo cảm tính sẽ có thể tổn hại đến quyền lợi của thân chủ. 

Thân mến