Tại sao các bà bán hàng ngoài chợ với bán tạp hóa không được dạy dỗ gì về sale mà họ vấn bán hàng được cho người khác?

  1. Kinh doanh

  2. Phùng Thanh Ngọc

Đây là điều tui rất thắc mắc đó chuyên gia.ví dụ bà bán tạp hóa gần nhà tui bán hàng siêu cực.Cả phố mua của bà ấy rồi phố khác cũng phi sang mà không phải chỉ mình bà ấy có tạp hóa đâu nhé.hai cái vinmart đẹp long lanh ế chỏng chơ trong khi hàng bà ấy đông cực.nhờ chuyên gia giúp tui giải đáp nhé?

Từ khóa: 

kinh doanh

,

chuyên gia marketing/sale - nhà đào tạo

,

khởi nghiệp và đầu tư

Các kiến thức về kinh doanh và bán hàng cũng được đúc kết từ thực tế cuộc sống mà ra. Như ngày xưa sản xuất hàng hóa còn thiếu thốn cứ có hàng là tranh nhau mua, không cần bán cũng không cần tìm hiểu nhu cầu của khách hàng.

Sau này, hàng hóa sản xuất dư thừa cạnh tranh với nhau, các môn như bán hàng, marketing mới được truyền dạy.

Vậy không thể nói là không được dạy gì về bán hàng, mà có thể được học từ bán hàng trong cuộc sống. Ví như các cụ dạy: Buôn có bạn bán có phường, Phi thương bất phú, Quen mặt đắt hàng, Phải thì mua, vừa thì bán; Buôn tài không bằng dài vốn,...

Vậy kinh doanh hay marketing cũng là đúc kết từ cuộc sống, rồi được truyền dạy lại. Các cụ thì dạy qua ca dao tục ngữ, còn trường lớp thì dạy qua sách vở bài giảng. Các kiến thức cũng là từ con người mà ra ai hiểu rõ, làm tốt hơn là hiệu quả hơn thôi.

Nhưng về lâu dài có khi mục tiêu sẽ khác nhau, bà bán hàng thì có khi chỉ cần 1 đời no đủ, để lại cái nhà cho con cháu, chưa biết đời sau có được hưởng cái phúc lộc như của đời bà hay không. Vinmart thì chắc họ sớm sẽ có điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của tương lai hoặc là thay đổi hoặc là đóng chỗ này mở chỗ khác, tương lai có chục ngàn điểm chắc cũng không vì 1 bà bán hàng mà dừng kinh doanh. Chỉ có nhu cầu của khách hàng là thay đổi ai phục vụ tốt là thành công thôi.

Trả lời

Các kiến thức về kinh doanh và bán hàng cũng được đúc kết từ thực tế cuộc sống mà ra. Như ngày xưa sản xuất hàng hóa còn thiếu thốn cứ có hàng là tranh nhau mua, không cần bán cũng không cần tìm hiểu nhu cầu của khách hàng.

Sau này, hàng hóa sản xuất dư thừa cạnh tranh với nhau, các môn như bán hàng, marketing mới được truyền dạy.

Vậy không thể nói là không được dạy gì về bán hàng, mà có thể được học từ bán hàng trong cuộc sống. Ví như các cụ dạy: Buôn có bạn bán có phường, Phi thương bất phú, Quen mặt đắt hàng, Phải thì mua, vừa thì bán; Buôn tài không bằng dài vốn,...

Vậy kinh doanh hay marketing cũng là đúc kết từ cuộc sống, rồi được truyền dạy lại. Các cụ thì dạy qua ca dao tục ngữ, còn trường lớp thì dạy qua sách vở bài giảng. Các kiến thức cũng là từ con người mà ra ai hiểu rõ, làm tốt hơn là hiệu quả hơn thôi.

Nhưng về lâu dài có khi mục tiêu sẽ khác nhau, bà bán hàng thì có khi chỉ cần 1 đời no đủ, để lại cái nhà cho con cháu, chưa biết đời sau có được hưởng cái phúc lộc như của đời bà hay không. Vinmart thì chắc họ sớm sẽ có điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của tương lai hoặc là thay đổi hoặc là đóng chỗ này mở chỗ khác, tương lai có chục ngàn điểm chắc cũng không vì 1 bà bán hàng mà dừng kinh doanh. Chỉ có nhu cầu của khách hàng là thay đổi ai phục vụ tốt là thành công thôi.