Tại sao các đời vua lúc nào cũng có Thái,Thánh?

  1. Phạm Vĩnh Lộc

Chào anh Lộc, em có câu hỏi là trong các triều đại, lúc nào các đời vua đầu cũng là Thái, Thành, ví dụ như vua Lê Thái Tổ, Lê Thánh Tông, Trần Thánh Tông, Lý Thái Tổ,... Còn đến các đời vua càng về sau tên lại càng "dị" , như Lý Huệ Tông, Trần Dụ Tông...?

Từ khóa: 

người kể chuyện lịch sử

Thường sẽ là tính từ ghép với Tổ hoặc Tông. Phép đặt miếu hiệu thường do người sau căn cứ vào hành trạng của người trước để đặt cho một hay nhiều chữ phù hợp.

Trả lời

Thường sẽ là tính từ ghép với Tổ hoặc Tông. Phép đặt miếu hiệu thường do người sau căn cứ vào hành trạng của người trước để đặt cho một hay nhiều chữ phù hợp.

Đó là phép đặt miếu hiệu; quần thần sẽ dựa vào cuộc đời mà truy tôn. Miếu hiệu thường chỉ có 2 chữ chứ không dài như thuỵ hiệu; sẽ là một chữ Thái, Thánh, Hy, Hiến... kết hợp với Tổ hoặc Tông. Tổ thường dùng cho các vua khai triều hoặc có công tích lớn; còn Tông cho các vị vua kế nghiệp.