Avatar user Phạm Vĩnh Lộc

Phạm Vĩnh Lộc

Độc thân vui tính.