1. Lịch sử

Trận huyết chiến cuối cùng
Hôm qua bàn với anh Ấm Chè một chút về lịch sử.

Trận đánh quyết định giữa chúa Trịnh và chúa Nguyễn, cũng như giữa vua Tây Sơn và vua Nguyễn đều diễn ra cùng một địa điểm tại Quảng Bình. Cả hai bên đều biết ân oán sau chót phải được giải quyết ở chốn định mệnh này, không thể nào khác.

Quang Toản và Nguyễn Ánh đã đánh canh bạc cuối cùng. Toản biết Ánh đi rất gấp để chiếm được kinh đô Phú Xuân nên không đem nhiều quân, nếu thắng, sẽ bắt được vua Nguyễn hoặc ít nhất đẩy lùi được ông ta trở lại Gia Định. Ánh cũng biết nếu ông ta thắng, đó sẽ là dấu chấm hết cho Tây Sơn.

Trận epic battle Trấn Ninh đã diễn ra thật sự căng thẳng, quân Tây Sơn ùn ùn tràn về phương Nam. Nguyễn Ánh đang gồng mình cố sức chống đỡ, bất ngờ có tin báo ngoài cửa biển Nhật Lệ rằng viện binh đang kéo tới, thế là quân Tây Sơn mất tinh thần và auto tan vỡ. Vua Tây Sơn cũng bỏ chạy. Đó là khoảnh khắc báo trước ngày nhà Nguyễn thống nhất Việt Nam sắp đến.

Tại sao thua? Binh đó là binh vừa vét vội, không có tinh thần đánh nhau, còn binh trung thành với nhà Tây Sơn chết cứng ở Quy Nhơn cả rồi. Họ cố gắng vượt rừng núi để ra hội quân với Quang Toản, chịu cảnh bị người Lào đâm chém, cuối cùng tới nơi mới biết vua Tây Sơn binh bại như núi đổ. Mọi thứ kết thúc.

Bùi Thị Xuân suýt nữa đã thay đổi bánh xe lịch sử, nếu trong trận cuối cùng đó bà sử dụng lính Thuận Quảng trung thành, chứ không phải lính Thanh Nghệ vừa gom đại để quyết đấu cùng Nguyễn Phúc Ánh.
Từ khóa: trấn ninh, nguyễn ánh, quang toản, Lịch sử