Thời điểm nào trong năm là thuận lợi nhất để đi xin việc mới hoặc nhảy việc thưa chuyên gia?

  1. Hướng nghiệp

  2. Trần Thị Huyền

Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

chuyên gia đào tạo kỹ năng thực chiến

Thường thì tháng 3 hằng năm là lúc mà thị trường lao động nhộn nhịp nhất, vì khi đó là sau Tết âm lịch, mọi người đã nhận thưởng và đi tìm công việc mới. Tuy nhiên theo tôi mọi thứ cần có sự chuẩn bị, chúng ta muốn nhảy việc cần chuẩn bị kĩ trước đấy. Vì không phải công việc phù hợp là tìm được ngay, chưa kể còn các điều khoản lương thưởng phúc lợi đi kèm nữa. Do đó, nên dành tối thiểu từ 2-3 tháng để chuẩn bị cho công việc mới để tìm hiểu thật kỹ xem nhu cầu của mình là gì, mình sẽ phát triển sự nghiệp tiếp theo ra sao, mình bồi dưỡng gì để nâng cao bản thân hơn.

Cho đến một lúc nào đó, việc nhảy việc không hẳn là tự đi tìm nữa mà là việc tới tìm chúng ta bởi tiếng tăm, bởi danh tiếng và thương hiệu của cá nhân chúng ta.

Trả lời

Thường thì tháng 3 hằng năm là lúc mà thị trường lao động nhộn nhịp nhất, vì khi đó là sau Tết âm lịch, mọi người đã nhận thưởng và đi tìm công việc mới. Tuy nhiên theo tôi mọi thứ cần có sự chuẩn bị, chúng ta muốn nhảy việc cần chuẩn bị kĩ trước đấy. Vì không phải công việc phù hợp là tìm được ngay, chưa kể còn các điều khoản lương thưởng phúc lợi đi kèm nữa. Do đó, nên dành tối thiểu từ 2-3 tháng để chuẩn bị cho công việc mới để tìm hiểu thật kỹ xem nhu cầu của mình là gì, mình sẽ phát triển sự nghiệp tiếp theo ra sao, mình bồi dưỡng gì để nâng cao bản thân hơn.

Cho đến một lúc nào đó, việc nhảy việc không hẳn là tự đi tìm nữa mà là việc tới tìm chúng ta bởi tiếng tăm, bởi danh tiếng và thương hiệu của cá nhân chúng ta.