Trách nhiệm Xã hội của công ty quan trọng như thế nào đối với doanh nghiệp?

  1. Trần Thiện Trúc Giang

Chị có thể chia sẻ 1 case study chị đã triển khai cho các công ty chị đã làm không ạ?

Case study nào mà chị ấn tượng nhất? 

Từ khóa: 

kinh doanh

,

doanh nghiệp

,

trách nhiệm xã hội

,

country hr manager - intertek company

Chào em,

Theo chị, trách nhiệm xã hội (Corporate Social responsibility - CSR) gồm:

1/ Trách nhiệm về bảo vệ môi trường;

2/ Trách nhiệm với người lao động

3/ Trách nhiệm chung với cộng đồng.

4/ Nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp bằng việc cam kết về chất lượng sản phẩm, tính trung thực trong quảng bá sản phẩm, cũng như bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Hầu hết các Công ty chị làm qua đều phần nào đó ít nhiều đóng góp cho xã hội những sản phẩm mang tính trách nhiệm xã hội (giáo dục, bảo hiểm: mang đến sự an tâm, tri thức trong hiện tại & tương lai cho người tiêu dùng) hoặc khi làm việc với nhân viên các bộ phận chị luôn cân nhắc rất kỹ lưỡng các yếu tố, làm sao phải “thấu tình & đạt lý” để các nhân viên được cư xử công bằng và tuân thủ luật lao động nhất có thể!

Mến,

Chị Giang

Trả lời

Chào em,

Theo chị, trách nhiệm xã hội (Corporate Social responsibility - CSR) gồm:

1/ Trách nhiệm về bảo vệ môi trường;

2/ Trách nhiệm với người lao động

3/ Trách nhiệm chung với cộng đồng.

4/ Nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp bằng việc cam kết về chất lượng sản phẩm, tính trung thực trong quảng bá sản phẩm, cũng như bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Hầu hết các Công ty chị làm qua đều phần nào đó ít nhiều đóng góp cho xã hội những sản phẩm mang tính trách nhiệm xã hội (giáo dục, bảo hiểm: mang đến sự an tâm, tri thức trong hiện tại & tương lai cho người tiêu dùng) hoặc khi làm việc với nhân viên các bộ phận chị luôn cân nhắc rất kỹ lưỡng các yếu tố, làm sao phải “thấu tình & đạt lý” để các nhân viên được cư xử công bằng và tuân thủ luật lao động nhất có thể!

Mến,

Chị Giang