TrustKeys Network là gì và có đặc điểm gì nổi bật?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Nguyễn Trung Thành

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

co-founder/producer tại trustkeys network

TrustKeys Network là 1 superapp với sứ mệnh giúp người dùng dễ dàng tiếp cận nhất với thế giới crypto và kiểm soát tài sản số trên Blockchain một cách an toàn nhất.

Với TrustKeys, bạn có thể làm chủ khóa của mình, từ đó bảo vệ Bitcoin, Ethereum, BNB ... của mình một cách chắc chắn nhất.

Bạn có thể dùng TrustKeys để chat bảo mật với bạn bè và người thân, đồng thời có thể gửi luôn cryptocurrency với họ khi chat, giúp cho việc ứng dụng và chia sẻ crypto thực tế hơn trong cuộc sống hàng này.

Trustkeys cũng có mạng xã hội thế hệ mới để bạn có thể tìm hiểu kiến thức và chia sẻ trong cộng đồng.

Muốn biết thế nào là cryptocurrency và trải nghiệm vào cuộc sống hàng ngày, hãy dùng TrustKeys ngay hôm nay

Trả lời

TrustKeys Network là 1 superapp với sứ mệnh giúp người dùng dễ dàng tiếp cận nhất với thế giới crypto và kiểm soát tài sản số trên Blockchain một cách an toàn nhất.

Với TrustKeys, bạn có thể làm chủ khóa của mình, từ đó bảo vệ Bitcoin, Ethereum, BNB ... của mình một cách chắc chắn nhất.

Bạn có thể dùng TrustKeys để chat bảo mật với bạn bè và người thân, đồng thời có thể gửi luôn cryptocurrency với họ khi chat, giúp cho việc ứng dụng và chia sẻ crypto thực tế hơn trong cuộc sống hàng này.

Trustkeys cũng có mạng xã hội thế hệ mới để bạn có thể tìm hiểu kiến thức và chia sẻ trong cộng đồng.

Muốn biết thế nào là cryptocurrency và trải nghiệm vào cuộc sống hàng ngày, hãy dùng TrustKeys ngay hôm nay