Hỏi Đáp Chuyên Gia: Trí Nguyễn

Chuyên gia Trí Nguyễn

Sự nghiệp

 • 1/2015 - Hiện tại: Product Design Lead tại Anduin Transactions
 • 12/2013 - 1/2015: Product Designer tại iVIVU.com
 • 10/2012 - 11/2013: Design Lead tại VNG Corporation
 • 2/2012 - 10/2012: Web Designer tại ePi Technologies
 • 4/2011 - 2/2012: Front-end Development tại Skunkworks.vn
 • 10/2009 - 4/2011: Web Designer tại Officience

Học vấn

 • 4/2016 - 6/2016: Đào tạo nâng cao kỹ năng thiết kế tại Whitespace
 • 2006-2009: Cử nhân Công nghệ thông tin tại Đại học Hoa Sen

Kiến thức chuyên môn

 • User Interface
 • User Experience
 • Front-end Development
 • Web Applications
 • Leadership