Process Phát triển sản phẩm?

  1. Trí Nguyễn

Từ khóa: 

product design

,

phát triển sản phẩm

,

product design lead - anduin transactions

Chào Tuấn Anh,

Để ra được MVP nhanh nhất thì chiến lược của mình là:

  • Don't re-invent the wheel: Những tính năng cơ bản (như upload ảnh, view pdf, check out mua hàng,...) để nhanh thì có thể học hỏi từ những app phổ biến mà đối tượng user của sản phẩm mình đã dùng quen. Ví dụ dùng app mua hàng thì có thể xem
  • Focus on happy path: Lúc làm MVP sẽ có nhiều ý tưởng và những lập luận xoay quanh những trường hợp chỉ có 10% là xảy ra, làm ảnh hưởng tới flow chính và deadline của feature. Nên nếu tập trung vào 1 usecase mà 70-80% có thể xảy ra thì bỏ công hơn.
  • Make it work, perfect it later: Designer rất dễ vướng phải việc làm cho mọi thứ hoàn hảo: pixel perfect chỗ này, alignment phải thẳng thớm chỗ kia, màu phải chuẩn...User cần thứ gì đó hoạt động được và giải quyết được vấn đề trong MVP, đẹp có thể đến sau. Với cả phần implementation cũng vậy. Nhiều Developer sẽ cố gắng tạo nền tảng code kĩ càng cho việc có 100.000 user trong giai đoạn MVP, điều này cũng sẽ có nguy cơ làm chậm nhiều đi tiến độ của MVP.
  • Styleguide and resuable component: Để không phải tốn thời gian nghĩ về việc styling cho các UI element cơ bản (button, textfield, label, typo scale,...) thì có ui styleguide cũng sẽ giúp ích rất nhiều. Đặc biệt là với team có từ 2 designer trở lên. Các micro interaction phổ biến có thể biến thành component dùng lại được ở nhiều nơi như: upload dialog, text editor... cũng sẽ giúp user ko phải học lại nhiều UX pattern mới và look & feel cũng giống nhau -> Tiết kiệm thời gian hiểu về sản phẩm...Tuy nhiên, việc này ko phải làm ngay mà có kết quả được, mà là của quá trình góp nhặt + quan sát + cải thiện chất lượng làm việc.


Mục tiêu của MVP là get feedback càng nhanh càng tốt. Do vậy càng làm nhanh và đúng với mục tiêu đề ra ban đầu chừng nào để nhận feedback thực tế thì càng tốt chừng đó.

Hope it helps.


Thân,

Trí


Trả lời

Chào Tuấn Anh,

Để ra được MVP nhanh nhất thì chiến lược của mình là:

  • Don't re-invent the wheel: Những tính năng cơ bản (như upload ảnh, view pdf, check out mua hàng,...) để nhanh thì có thể học hỏi từ những app phổ biến mà đối tượng user của sản phẩm mình đã dùng quen. Ví dụ dùng app mua hàng thì có thể xem
  • Focus on happy path: Lúc làm MVP sẽ có nhiều ý tưởng và những lập luận xoay quanh những trường hợp chỉ có 10% là xảy ra, làm ảnh hưởng tới flow chính và deadline của feature. Nên nếu tập trung vào 1 usecase mà 70-80% có thể xảy ra thì bỏ công hơn.
  • Make it work, perfect it later: Designer rất dễ vướng phải việc làm cho mọi thứ hoàn hảo: pixel perfect chỗ này, alignment phải thẳng thớm chỗ kia, màu phải chuẩn...User cần thứ gì đó hoạt động được và giải quyết được vấn đề trong MVP, đẹp có thể đến sau. Với cả phần implementation cũng vậy. Nhiều Developer sẽ cố gắng tạo nền tảng code kĩ càng cho việc có 100.000 user trong giai đoạn MVP, điều này cũng sẽ có nguy cơ làm chậm nhiều đi tiến độ của MVP.
  • Styleguide and resuable component: Để không phải tốn thời gian nghĩ về việc styling cho các UI element cơ bản (button, textfield, label, typo scale,...) thì có ui styleguide cũng sẽ giúp ích rất nhiều. Đặc biệt là với team có từ 2 designer trở lên. Các micro interaction phổ biến có thể biến thành component dùng lại được ở nhiều nơi như: upload dialog, text editor... cũng sẽ giúp user ko phải học lại nhiều UX pattern mới và look & feel cũng giống nhau -> Tiết kiệm thời gian hiểu về sản phẩm...Tuy nhiên, việc này ko phải làm ngay mà có kết quả được, mà là của quá trình góp nhặt + quan sát + cải thiện chất lượng làm việc.


Mục tiêu của MVP là get feedback càng nhanh càng tốt. Do vậy càng làm nhanh và đúng với mục tiêu đề ra ban đầu chừng nào để nhận feedback thực tế thì càng tốt chừng đó.

Hope it helps.


Thân,

Trí


Cảm ơn anh.