Sản phẩm phát triển như thế nào gọi là bền vững?

  1. Phát triển sản phẩm

Từ khóa: 

phát triển sản phẩm

Phát triển liên tục theo chiều hướng càng ngày càng tốt lên thì gọi là bền vững.

Trả lời

Phát triển liên tục theo chiều hướng càng ngày càng tốt lên thì gọi là bền vững.

Quần với áo
Mỹ phẩm
Gắn liền với mọi thời kì ví dụ như kem đánh răng sữa tắm...