1. Phát triển sản phẩm

A/B testing có phải là quá xa xỉ với những người làm sản phẩm ?

Quan điểm của các anh, chị về vấn đề này như thế nào ạ ?


Từ khóa: ux, product mindset, business, phát triển sản phẩm

Vì sao lại xa xỉ? Bạn vui lòng cung cấp thêm thông tin để thảo luận.

Trả lời

Vì sao lại xa xỉ? Bạn vui lòng cung cấp thêm thông tin để thảo luận.

A/B testing chỉ là một trong rất nhiều các phương pháp thiết kế sản phẩm thôi. Mà nếu đã là phương pháp thì nên chọn cái nào phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của sản phẩm.

Nếu như hiện tại bạn cảm thấy chuyện đó là quá xa xỉ, quá nhiều rủi ro và tốn kém thì hãy tìm kiếm phương pháp khác. 

Mà thực sự, cá nhân mình nghĩ A/B testing không quá xa xỉ, mình không biết bạn đang muốn A/B cái gì. 

Nhưng theo kinh nghiệm của mình, mình chỉ A/B layout, bố cục và các components trên trang. Mà với công nghệ frontend hiện tại mình nghĩ chuyện đó đang dễ hơn rất nhiều, có nhiều công cụ hỗ trợ hơn mà chi phí không quá cao ví dụ HotJar hay Google Analytics. 

Cũng vì thế nên các sản phẩm hiện nay đều đầu tư làm Design System, cái này giúp cho việc làm ux research nhanh và hiệu quả hơn, không chỉ A/B testing. 

Mà A/B testing không cũng không giúp chúng ta hiểu vì sao A lại tốt hơn B hay ngược lại. Nên vẫn cần các điểm định tính cộng thêm để hiểu hơn vì sao lại như vậy. 


Theo mình là đúng đó. Những thứ nhỏ nên được quyết theo guideline. Những việc lớn thì mới A/B testing vì chi phí, thời gian để A/B testing là quá lớn.

Trong A/B testing, việc không thử đủ mẫu, đủ thời gian mà đã kết luận sẽ mang lại những kết luận sai lầm, còn nguy hiểm hơn là không test.