Sản phẩm sạch là gì?

  1. Nông nghiệp

Từ khóa: 

nông nghiệp

Hiểu theo nghĩa đơn giản Sản phẩm sạch là sản phẩm không chứa chất bẩn, đảm bảo an toàn, tốt cho sức khỏe chúng ta, sạch từ quá trình sản xuất, nuôi trồng cho đến khâu bảo quản cũng như vận chuyển và phân phối cụ thể như là:

  • Không chứa tạp chất (kim loại, thủy tinh, vật cứng …).
  • Không chứa tác nhân sinh học gây bệnh (vi rút, vi sinh vật, ký sinh trùng) ...
  • Có nguồn gốc, xuất xứ đầy đủ, rõ ràng. 
  • Được kiểm tra, đánh giá chứng nhận về ATTP.

Trả lời

Hiểu theo nghĩa đơn giản Sản phẩm sạch là sản phẩm không chứa chất bẩn, đảm bảo an toàn, tốt cho sức khỏe chúng ta, sạch từ quá trình sản xuất, nuôi trồng cho đến khâu bảo quản cũng như vận chuyển và phân phối cụ thể như là:

  • Không chứa tạp chất (kim loại, thủy tinh, vật cứng …).
  • Không chứa tác nhân sinh học gây bệnh (vi rút, vi sinh vật, ký sinh trùng) ...
  • Có nguồn gốc, xuất xứ đầy đủ, rõ ràng. 
  • Được kiểm tra, đánh giá chứng nhận về ATTP.

Là sp nông nghiệp được  nôi dưỡng bằng phân hữu cơ

Là sản phẩm xuất ra thị trường nhưng không sử dụng hoá chất, chất bảo quản vượt mức cho phép cuả Bộ Y Tế,... ?

Mình nghĩ là thế !

Không chứa chất độc hại
Là sản phẩm không có chất độc hại

Là sản phẩm có nội dung văn minh và có ý nghĩa trong cuộc sống

Thế nào là sạch?. Mình thường thì thường tìm sản phẩm an toàn, tin cậy.

K chứa chất độc hại
Có giấy chứng nhận và đóng dấu để biết đó là sản phẩm sạch
Sử dụng các sản phẩm hữu cơ để chăm bón,dùng nguồn nước tự nhiên để tưới, không có bất kì sự xâm phạm của tác Nhân hóa học.