Hỏi Đáp Chuyên Gia: Phạm Vĩnh Lộc

Người kể chuyện Lịch Sử Phạm Vĩnh Lộc

  • Tác giả của "Việt sử 100 nhân vật". 
  • Đồng sáng lập công ty game Gamize. 
  • Biên kịch cho Đạt Phi Media (Hùng Ca Sử Việt) & Đuốc Mồi (Việt Sử Kiêu Hùng)
  • Nhà sáng tạo nội dung cho Ereka!, WhatElse, Dell, Om Fountain, Amy Dental,... 
  • Huấn luyện viên học thuật tại Amazing Group
  • Chủ sở hữu của Đại Việt Tàng Thư 
  • Diễn giả tại Nhã Nam, Fahasa, Neighborhub, Sử Talk, Uống Trà Đá - Tám Chuyện Xưa
  • Cố vấn lịch sử cho “Nam Quốc Sơn Hà” - Sol’Bass.