Có nên dạy học sinh cấp 3 về lịch sử miền Nam?

  1. Phạm Vĩnh Lộc

Chào anh Lộc, em có thấy là SGK Lịch sử dạy học sinh hiện nay đều đề cập rất ít đến lịch sử hình thành của miền Nam VN mà chỉ có chi tiết rất ngắn là việc chúa Nguyễn mở rộng bờ cõi vào Nam và một vài trận chiến để mở rộng đất đai. Anh có nghĩ việc dạy học sinh về lịch sử của Champa hay rất có thể là lịch sử của chính quyền Sài Gòn nữa không?

Từ khóa: 

người kể chuyện lịch sử

Nói về Việt Nam mà lại không có các vương triều phía Nam thì không đảm bảo tính toàn vẹn. Không thể nói vấn đề các vương quốc và chính thể phía Nam là vấn đề “nhạy cảm”, không nên nói. Những gì tồn tại trên lãnh thổ Việt Nam thì nên được ghi chép và giảng dạy cẩn thận.

Trả lời

Nói về Việt Nam mà lại không có các vương triều phía Nam thì không đảm bảo tính toàn vẹn. Không thể nói vấn đề các vương quốc và chính thể phía Nam là vấn đề “nhạy cảm”, không nên nói. Những gì tồn tại trên lãnh thổ Việt Nam thì nên được ghi chép và giảng dạy cẩn thận.

LSVN là cả một quá trình xuyên suốt trải dài trên tất cả lãnh thổ, nếu như không dạy lịch sử miền Nam cùng các vương triều phía Nam thì sao đảm bảo tính xuyên suốt, sao học sinh có thể thấy miền đất phương Nam đã được khai phá, phát triển như thế nào.