Hỏi Đáp Chuyên Gia: Phan Khắc Huy

Chân dung chuyên gia - Anh Phan Khắc Huy
  • Sáng lập/ Điều phối Thư quán Cội Việt.
  • Sáng lập/ Giảng viên chương trình học N.G.U.
  • Sáng lập/ Điều phối Travelearn.
  • Tổ chức và chịu trách nhiệm nội dung các khóa học thực địa tại TP.HCM và các vùng lân cận. 
  • Liên kết, trao đổi văn hóa với các trường Đại học nước ngoài. 
Các hoạt động:
  • Sáng lập chương trình "Đối thoại Văn hóa Cộng đồng".
  • Quản lý chuỗi talkshow hàng tháng mang tên Đối thoại Văn hóa Cộng đồng (Cultural Community Discourse) với các nhà nghiên cứu  độc lập tại Việt Nam  hiện quan tâm các chủ đề về cộng đồng và văn hóa ở Việt Nam và Đông Nam Á.
  • Nghiên cứu nội dung chương trình Diễn xướng Nam Bộ "Lục Tỉnh Cầm Ca".
  • Tố chức chuỗi chương trình sân khấu Diễn Xướng Nam Bộ, Nhịp Phách Cổ Kim, Cổ Điệu Tân Thanh giáo dục cách thưởng thức các loại hình dân nhạc miền Nam cho người trẻ.