DIY hay Do It Yourseft là nơi trao đổi về cách thức thực hiện những món đồ handmade nhỏ xinh bạn có thể thực hiện dễ dàng mỗi ngày.