1. DIY

Làm thế nào để thiết kế bìa vở?

Chào các bạn, ở đây có ai có kinh nghiệm tự thiết kế bìa vở không ạ? Cho mình vài tips hay công cụ làm với.

Cảm ơn!

Từ khóa: DIY

Bạn search Youtube thử xem, còn về ý tưởng lên Pinterest có khá nhiều ấy:

Trả lời

Bạn search Youtube thử xem, còn về ý tưởng lên Pinterest có khá nhiều ấy: