Làm sao để có một mindset tốt trong việc tự học?

Ai cũng biết tự học là một điều quan trọng trong sự phát triển của bản thân. So sánh với việc đi học thì việc tự học có khó khăn hơn vì không biết bắt đầu và kết thúc như thế nào? Tuy nhiên, mình tin rằng nếu hình thành được một luồng suy nghĩ mạch lạc liên kết chung trong việc tự đặt câu hỏi để giải quyết vấn đề thì việc tự học sẽ dễ dàng hơn?

Ví dụ như mình đang cần tìm hiểu về facebook ads thì việc đầu tiên sẽ cần hiểu định nghĩa nó là gì? Cách vận hành ra sao?...

Vậy quá trình tự đặt câu hỏi liên kết để mổ xẻ vấn đề trong việc tự học của bạn diễn ra như thế nào?

Từ khóa: Kỹ năng mềm

Em nghĩ là chị có thể đặt các câu hỏi Là gì? Khi nào? Ở đâu? Ai? Điểm khác biệt là gì? Tại sao? Như thế nào?... (what, when, where, who, which, why, how...) đối với các vấn đề.

Trả lời

Em nghĩ là chị có thể đặt các câu hỏi Là gì? Khi nào? Ở đâu? Ai? Điểm khác biệt là gì? Tại sao? Như thế nào?... (what, when, where, who, which, why, how...) đối với các vấn đề.

Sử dụng mindmap khi bắt đầu xác định lộ trình học là một cách để giúp em liên kết và tổng quát hóa tốt hơn.